Odpredaj

Slovenské elektrárne, a.s., zverejňujú súťaže na odpredaj "nepotrebného majetku". Ak máte záujem o niektorú z nich, stiahnite si všetky podklady spolu s Podmienkami súťaže, ktoré sú zverejnené ako prílohy k jednotlivým súťažiam. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Zmena pri registrácii súťažiacich

Koncom roka 2016 Slovenské elektrárne prešli na registráciu cez portál PROebiz, ktorá je potrebná pre vstup do on-line súťaží. Portál je prístupný len pre zaregistrovaných dodávateľov. Registrácia je možná cez nižšie uvedený odkaz na Zoznam prebiehajúcich elektronických aukcií. V zozname je nutné vyhľadať aukciu, o ktorú má aukcionár záujem. Cez ikonu "Zobrazenie žiadosti na výberové konanie" v stĺpci "Možnosti" môže vykonať registráciu.

Pred samotnou registráciou odporúčame oboznámiť sa s inštrukciami uvedenými v podmienkach konkrétnej súťaže. Všetky súťaže týkajúce sa odpredaja majetku sú zoradené v tabuľke na stránke nižšie – podmienky si stiahnete kliknutím na odkaz v stĺpci "Súbor na stiahnutie".

PROEBIZ PRE SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Nehnuteľnosti
Predmet zákazky Komodita Termín podania prihlášok Termín aukcie Súbor na stiahnutie Poslať žiadosť
2017_N_03_POZEMKY Zemianske Kostoľany Vyhlásené súťaže na odpredaj 23.02.2017 02.03.2017 sutazne-podmienky-2017-n-03-3-pozemky-zemianske-kostolanydocx.pdf
2017_N_02_Byt Liiptovský Hrádok Vyhlásené súťaže na odpredaj 03.04.2017 06.04.2017 sp-byt-liptovsky-hradok.pdf
2017_N_ 01_OKAL Veľké Kozmálovce Vyhlásené súťaže na odpredaj 03.04.2017 06.04.2017 sp-2017-n-01-okal-velke-kozmalovce.pdf
2017_N_04_Spoločenská budova Krpeľany Vyhlásené súťaže na odpredaj 23.02.2017 02.03.2017 sutazne-podmienky-2017-n-04-spolocenska-budova-krpelanydocx.pdf
2017_N_05_Pozemky Zemianske Kostoľany Vyhlásené súťaže na odpredaj 23.02.2017 02.03.2017 sutazne-podmienky-2017-n-05-6-pozemky-zemianske-kostolanydocx.pdf
Odpad
Predmet zákazky Komodita Termín podania prihlášok Termín aukcie Súbor na stiahnutie Poslať žiadosť
2017_04_MO34_železo Vyhlásené súťaže na odpredaj 05.03.2017 09.03.2017 2017-04-mo34-zelezo.zip
Zásoby
Predmet zákazky Komodita Termín podania prihlášok Termín aukcie Súbor na stiahnutie Poslať žiadosť
Odpredaj Nafty z nádrží dieselgenerátorovej stanice_2017 Vyhlásené súťaže na odpredaj 06.03.2017 07.03.2017 nafta-2017.zip