Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systém Ariba Spend Management (Tender systém), spravovaný spoločnosťou ENEL a systém PROEBIZ, kt. je najčastejšie používaný v skupine EPH.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
Zmena OVS - 017/02936
IPR EBO 10095/3 Modifikácia chladicov sprchových systémov
Martin Hrnčiar
Práce
.
25.09.2017 26.09.2017 ovs-zmena-podmienok-lto10095-3.pdf
Zmena OVS - 2017/01260
IPR EBO 10240_ Rekonštrukcia chladiacich veží v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice
Mária Hrašnová
Práce
.
25.09.2017 02.10.2017 ovs-zmena-podmienok-2017-01260.pdf
1000086805
Mobilná prestaviteľná učebňa pre praktický výcvik
Iveta Gallovičová
Tovary
FIHD01
22.09.2017 28.09.2017 Klikni sem
1000086806
Simulátor prác v stiesnených priestoroch pre praktický výcvik
Iveta Gallovičová
Tovary
FAAI01
22.09.2017 28.09.2017 Klikni sem
OVS - 1000085835
Čerpadlá Slovpump a príslušenstvo
Dana Dančejová
Tovary
FMPC06
22.09.2017 27.09.2017 ovs-vyhlasenie-1000085835.pdf Klikni sem
OVS - 2017/03177
Prístup do verejnej siete Internet
Danica Pozdechová
Služby
MCMO13
20.09.2017 27.09.2017 ovs-vyhlasenie-pripojenie-na-internet.zip Klikni sem
OVS - 2017/03159
Regenerácia a rozbory izolačných olejov – náplne olejových transformátorov v SE-ENO a v SE-EVO
Andrea Fitošová
Práce
METR03
20.09.2017 26.09.2017 ovs-vyhlasenie-2017-03159.pdf Klikni sem
OVS - 1000081817
Prvky pre zabezpečenie náradia
Dana Dančejová
Tovary
FZMO10
20.09.2017 05.10.2017 ovs-vyhlasenie-1000081817.pdf Klikni sem
2017/03364
HONEYWELL HANDHELD ZARIADENIA – SERVIS ZARIADENÍ
Lucia Lorencová
Služby
SPPI26
19.09.2017 29.09.2017 Klikni sem
OVS - 1000086339
Rekonštrukcia klimatizácie objektov UNIMO1-641/011 a 1/641/015 lokality 1 SE-MO34/ Reconstraction of aircondition for UNIMO1-641/011 and 1/641/015 locality 1 SE-MO34.
Adriana Oltmanová
Práce
LCIT04
18.09.2017 02.10.2017 vyhlasenie-ovs.zip Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
23.10.201712:00Údržba a technické kontroly hnacích dráhových vozidiel v SE – EVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
19.10.201710:00N_08_Materská škola TrnavaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
04.10.201710:002017_N_09_Vodná elektráreň II-MikšováSlovenské elektrárne, a.s.Pripravuje sa
29.09.201713:00Servis a opravy autonómneho vyrozumievacieho servera VYRVARSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
29.09.201710:00IPR VET66072 Rekonštrukcia blokového transformátora PVE Čierny Váh – v rozsahu dodávka filtračnej stanice vrátane príslušenstva, sprievodnej dokumentácie, školenia a vykonania skúškySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
27.09.201711:00Servis, údržba a oprava SKV a PTVSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
27.09.201709:00Štúdiazvýšenia výkonu turbín EMO12Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
26.09.201714:00Zapisovače Zeparex_1000086889Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
25.09.201713:30Repasia zdrojov MIP-04F aparatúry SK-03Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
22.09.201713:00Čerpadlá SLOVPUMP a príslušenstvoSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
20.09.201710:00Prvky pre zabezpečenie náradia Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
12.09.201714:00Zámky okenné a dverové príslušenstvoSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
11.09.201710:00Oprava mlynských okruhov ENOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha