Obstarávanie

Verejné obstarávanie

Slovenské elektrárne, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie, a ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky, postupujú podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZoVO").

Oznámenia o vyhlásení obstarávania sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania. Po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania sú oznámenia k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Formuláre k verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Obstarávanie mimo ZoVO

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, ktoré sú určené na iné účely ako na výrobu elektrickej energie, alebo ktorých predpokladaná hodnota je menšia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa ZoVO, postupujú Slovenské elektrárne podľa svojich interných predpisov pre riadenie súťaží, prípadne vyhlasujú Obchodné verejné súťaže podľa Obchodného zákonníka (ďalej len „OVS“). Vybrané súťaže a všetky OVS sú zverejňované aj na našej web stránke v tabuľke nižšie.

Slovenské elektrárne realizujú tendre najmä prostredníctvom elektronických systémov. V súčasnosti používajú systém Ariba Spend Management (Tender systém), spravovaný spoločnosťou ENEL a systém PROEBIZ, kt. je najčastejšie používaný v skupine EPH.

Súčasťou kontraktov (zmlúv/objednávok) uzatváraných Slovenskými elektrárňami sú Všeobecné obchodné podmienky SE, a.s. („VOP“).

Ak predmetom kontraktu sú tzv. všeobecné služby, jeho súčasť môžu tvoriť Zjednodušené všeobecné obchodné podmienky SE („VOPS“).

Platné znenia VOP a VOPS sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Súčasťou kontraktov uzatvorených Slovenskými elektrárňami v rámci skupiny Enel sú Všeobecné zmluvné podmienky skupiny Enel  („VZP“), ktoré pozostávajú z nasledovných dokumentov:

  • Všeobecná časť (spoločné obchodné podmienky pre všetky spoločnosti patriace do skupiny Enel)
  • Príloha IX Slovensko (obchodné podmienky špecifické pre Slovenské elektrárne, a.s.)

Archív VOP a VZP:

VOP verzia 1.2.2013, platné do 30.9.2014

VOP verzia 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VOP verzia 1.10.2015, platné do 30.9.2016

VOPS verzia 1.1.2016, platné do 30.9.2016

VZP, 4. vydanie 1.10.2014, platné do 30.9.2015

VZP, 5. vydanie 1.10.2015, platné do 30.6.2016

VZP, 6. vydanie 1.7.2016, platné do 30.9.2016

V prípade, ak je plnenie vykonávané v priestoroch SE, a.s., súčasťou kontraktu sú v závislosti od priestorov, kde sa plnenie uskutoční, tieto technické podmienky:

  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre závody – vzťahujú sa na tieto závody: Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany a Vodné elektrárne
  • Všeobecné technické podmienky plnenia v SE, a.s. („VTP“) pre riaditeľstvo
  • Bezpečnostno-technické podmienky plnenia pre projekt MO34 („BTP“) – vzťahujú sa na projekt MO34

Platné znenia VTP a BTP sa nachádzajú na pravej strane v časti „Dokumenty“.

Archív VTP a BTP:

Závody, verzia 5, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

Závody, verzia 6, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

Závody, verzia 7, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Závody, verzia 8, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

MO34, verzia 7, 15.7.2013, platné do 31.3.2014

MO34, verzia 8, 1.4.2014, platné do 1.10.2014

MO34, verzia 9, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

MO34, verzia 10, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Riaditeľstvo, verzia 10, 15.7.2013, platné do 1.10.2014

Riaditeľstvo, verzia 11, 1.10.2014, platné do 30.9.2015

Riaditeľstvo, verzia 12, 1.10.2015, platné do 30.9.2016

Práva a povinnosti účastníkov súťaží vyhlasovaných našou spoločnosťou upravujú Všeobecné podmienky súťaže.

Do súťaží uvedených nižšie v časti „Verejné obstarávanie“ sa prihlásite tak, že kontaktujete zodpovedného nákupcu.

Prihlásenie do súťaže

Do súťaží uvedených nižšie v časti "Obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní" sa prihlasite tak, že kliknete na link „Klikni sem“ v stĺpci „Poslať žiadosť“.

Po odoslaní vašej žiadosti vám budú zaslané podmienky súťaže, prípadne  zaslaná  pozvánka na prihlásenie sa do systému na predkladanie ponúk, v ktorom bude potrebné vyplniť prihlášku. 

Archív:

VPS, verzia 12, 1.4.2016

VPS, verzia 13, 15.08.2016

VPS, verzia 14, 25.08.2016

VPS, verzia 15, 9.11.2016

V prípade akýchkoľvek otázok a problémov môžete kontaktovať útvar Podpory pre obstarávanie (Nákupný Back Office):

nakup.backoffice@seas.sk
T: +421 2 5866 3453
F: +421 2 5866 3151

Oznámenia o obstarávaní podľa ZoVO

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha

Oznámenia o obstarávaní mimo ZoVO a OVS

Predmet zákazky Komodita Dátum zverejnenia Lehota na potvrdenie záujmu Príloha Poslať žiadosť
OVS - 1000087540
Služby v odpadovom hospodárstve
Linda Kováčová
Služby
SRTS21
15.12.2017 21.12.2017 vyhlasenie-ovs-2017-3477.pdf Klikni sem
OVS - 1000087634
Nakladanie so zhrabkami z hrablíc z Vodných elektrární
Linda Kováčová
Služby
SRTS21
14.12.2017 21.12.2017 vyhlasenie-ovs-2017-03560.pdf Klikni sem
2017/03651
Servisné služby a opravy SW, HW prostriedkov systémov D2000 v SE-ENO
Andrea Fitošová
Práce
MCIT13
13.12.2017 18.12.2017 Klikni sem
2017/03656
IPR EMO 60800 – Modifikácia transformátorov napätia a prúdu v zapúzdrených vodičoch 15kV EMO12
Tatiana Tillingerová
Práce
LEII02
13.12.2017 19.12.2017 Klikni sem
2017/03655
IPR EMO 60200 – Rekonštrukcia ochrán TG blokov 1. a 2. – 1.časť Čiastočná výmena spoľahlivého ochranného systému (SOS) na závode Atómové elektrárne Mochovce
Tatiana Tillingerová
Práce
LEII02
13.12.2017 18.12.2017 Klikni sem
OVS - 2017/03623
IPR EBO 10099/1 Dodávka AKU batérií 1EE04
Peter Chobor
Práce
LEII02
12.12.2017 20.12.2017 vyhlasenie-ovs-2017-03623.pdf Klikni sem
OVS - 2017/03688
IPR EBO 10356 Modifikácia obvodov štartovacieho vzduchu DG
Patrik Zvolenský
Práce
.
11.12.2017 20.12.2017 ovs-vyhlasenie-ipr-ebo-10356-modifikacia-obvodov-startovacieho-vzduchu-dg.pdf Klikni sem
OVS - 2017/03351
Oprava v EBO a Technická pomoc v EBO a EMO na Diesel generátoroch
Patrik Zvolenský
Práce
.
07.12.2017 20.12.2017 ovs-vyhlasenie-oprava-v-ebo-a-technicka-pomoc-v-ebo-a-emo-na-diesel-generatoroch-.pdf Klikni sem

Zoznam prebiehajúcich tendrov

Dátum Čas Názov elektronickej aukcie Vyhlasovateľ Stav Možnosti
20.12.201712:00Realizácia odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických zariadeniachSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
19.12.201714:00Montáž, demontáž a opravy tepelných izolácií pre ENO a EVOSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
18.12.201713:00Výkon opráv výpočtovej techniky a komponentov simulátoraSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
13.12.201710:00Pravidelné prehliadky a korektívne opravy zariadení na úpravu vodySlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
13.12.201707:45Náhradné diely na čerpadlá_1000087647Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
28.11.201710:40Náhradné diely na reťazový podávač surového palivaSlovenské elektrárne, a.s.Prebieha
23.11.201714:00Servis a opravy prístrojov a zariadení radiačnej kontroly Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
22.11.201714:00Oprava náteru oceľového potrubia 7GBK52BR100 v šachte č. 12Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha
06.11.201714:00Náradie (rezné, komerčné, elektrické...)_1000086776Slovenské elektrárne, a.s.Prebieha