Na 3. blok Mochoviec sme pozvali ďalšiu misiu MAAE

Na žiadosť Slovenských elektrární Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) pozval na 3. blok Mochov...

Prestížna cena Via Bona Slovakia pre Slovenské elektrárne

Špeciálne ocenenie „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príle...

Galéria médií
Galéria médií

Vstúpte do galérie a pozrite si naše elektrárne, zamestnancov a svet energetiky.