Kvalifikácia dodávateľov

Za účelom zefektívnenia nákupného procesu a zabezpečenia maximálnej kvality dodávok a služieb pre naše výrobné zariadenia, pri vybraných komoditách (materiálových skupinách) chceme spolupracovať s dodávateľmi, pri ktorých sa osobné a finančné postavenie, technická a odborná spôsobilosť na realizáciu zákazky v rámci danej komodity vopred preveruje, a to formou kvalifikácie. Dodávateľ získa status "kvalifikovaný" po splnení kvalifikačných podmienok.

Slovenské elektrárne, a.s. (SE) vyhlásili Kvalifikačný systém na komodity, tzv. materiálové skupiny, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. Využitie kvalifikačných systémov je aplikovateľné pre postupy obstarávania mimo Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, realizované podľa interných predpisov SE. Účelom kvalifikačného systému je skrátenie procesu obstarávania v SE.

Súčasne so zaslaním Žiadosti o kvalifikáciu v zmysle Kvalifikačných podmienok je potrebné sa zaregistrovať na našom dodávateľskom portáli Eranet k tej materiálovej skupine, ku ktorej je záujem sa kvalifikovať.

Materiálová skupina Interný kód materiálovej skupiny Deň vyhlásenia Deň posednej aktualizácie podkladov Podklady
Parné kotly a príslušenstvo – údržba, oprava MM10100 9.4.2011 16.12.2016 MM10100.pdf
Tlakové zariadenia – údržba, oprava MM10300 28.10.2010 16.12.2016 MM10300.pdf
Stavebné práce LC10201, LC10400,
LC10500, LC10900,
LC11100, LC11300,
LC11800, LC20500,
LC30401, LC40200,
LI10100, LM40400,
MC20300
18.10.2011 16.12.2016 LC-LI-LM-MC.pdf
Projektovanie a navrhovanie – Stavebný návrh elektrárne SPS1300 24.12.2011 7.8.2013 SPS1300.pdf
Projektovanie a navrhovanie – Mechanický návrh elektrárne SPS1500 24.12.2011
7.8.2013
SPS1500.pdf
Projektovanie a navrhovanie – Elektrický návrh elektrárne SPS1400 24.12.2011 7.8.2013 SPS1400.pdf
Chladiace veže – výstavba a rekonštrukcia LM11300 08.06.2013 16.12.2016 LM11300.pdf
Parné generátory a kotly FM31100 27.07.2013 16.12.2016 FM31100.pdf
Elektrické motory a servopohony – údržba, oprava, prevíjanie ME10300 2.11.2013 16.12.2016 ME10300.pdf
Transformátory – údržba, oprava ME70300 2.11.2013 16.12.2016 ME70300.pdf
Generátory a alternátory - údržba, oprava ME10700 6.9.2014 16.12.2016 ME10700.pdf
Parné turbíny - údržba, oprava MM21200 4.11.2014 16.12.2016 MM21200.pdf
Monitorovanie v oblasti životného prostredia SPS2200 8.11.2014 SPS2200.pdf
Čistenie životného prostredia SP30100 8.11.2014 9.7.2018  SP30100.pdf
Služby požiarnej ochrany SL91000 22.11.2014 16.12.2016 SL91000.pdf
Čistenie priemyselné a umývanie MM30200 24.1.2015 16.12.2016 MM30200.pdf
Čerpadlá – údržba a oprava MM21000 14.3.2015 16.12.2016 MM21000.pdf
Armatúry, spätné klapky - údržba, oprava MM21700 9.5.2015 16.12.2016 MM21700.pdf
Operatívny leasing osobných vozidiel SL30300 25.8.2015 - SL30300.pdf
Systémy úpravy a mechanického čistenia vody - údržba, oprava MM22100 2.9.2015 16.12.2016 MM22100.pdf
Výmurovky a žiarutechnické práce pre tepelné elektrárne LC11200 16.9.2015 16.12.2016 LC11200.pdf
Elevátory a zdvíhacie zariadenia - údržba, oprava MM20800 5.10.2015 16.12.2016 MM20800.pdf
PRIEMYSELNÉ ELEKTRICKÉ SYSTÉMY A SKR - INŠTALÁCIA,REKONŠTRUKCIA LE10200 3.12.2015 16.12.2016 LE10200.pdf
KOMPRESORY - ÚDRŽBA, OPRAVA MM20300 3.12.2015 17.7.2017 MM20300.pdf
Ochrany elektrických zariadení a systémov - údržba oprava ME10400 16.12.2015 16.12.2016 ME10400.pdf
Služby spojené s užívaním nehnuteľností SL10900 25.2.2016 16.12.2016 SL10900.pdf
Potrubné systémy – mechanická inštalácia, rekonštrukcia LM11000 10.5.2016 16.12.2016 LM11000.pdf