Kvalifikácia dodávateľov

Za účelom zefektívnenia nákupného procesu a zabezpečenia maximálnej kvality dodávok a služieb pre naše výrobné zariadenia, pri vybraných komoditách (materiálových skupinách) chceme spolupracovať s dodávateľmi, pri ktorých sa osobné a finančné postavenie, technická a odborná spôsobilosť na realizáciu zákazky v rámci danej komodity vopred preveruje, a to formou kvalifikácie. Dodávateľ získa status "kvalifikovaný" po splnení kvalifikačných podmienok.

Slovenské elektrárne, a.s. (SE) vyhlásili Kvalifikačný systém na komodity, tzv. materiálové skupiny, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. Využitie kvalifikačných systémov je aplikovateľné pre postupy obstarávania mimo Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, realizované podľa interných predpisov SE. Účelom kvalifikačného systému je skrátenie procesu obstarávania v SE.

Pre zaslaníe Žiadosti o kvalifikáciu v zmysle Kvalifikačných podkladov je potrebné sa zaregistrovať na našom dodávateľskom portáli Eranet k tej materiálovej skupine, ku ktorej je záujem sa kvalifikovať, po prihlásení bude možné predložiť Žiadosť.

Kvalifikačné podklady a ďalšie dokumenty  a prílohy sú prístupné na portáli Eranetu

Materiálová skupina Interný kód materiálovej skupiny Deň vyhlásenia Deň poslednej aktualizácie podkladov
Parné kotly a príslušenstvo – údržba, oprava MM10100 9.4.2011 10.9.2019
Tlakové zariadenia – údržba, oprava MM10300 28.10.2010 10.9.2019
Stavebné práce LC10201, LC10400,
LC10500, LC10900,
LC11100, LC11300,
LC11800, LC20500,
LC30401, LC40200,
LI10100, LM40400,
MC20300
18.10.2011 10.9.2019
Projektovanie a navrhovanie – Stavebný návrh elektrárne SPS1300 24.12.2011 10.9.2019
Projektovanie a navrhovanie – Mechanický návrh elektrárne SPS1500 24.12.2011
10.9.2019
Projektovanie a navrhovanie – Elektrický návrh elektrárne SPS1400 24.12.2011 10.9.2019
Chladiace veže – výstavba a rekonštrukcia LM11300 08.06.2013 10.9.2019
Parné generátory a kotly FM31100 27.07.2013 10.9.2019
Elektrické motory a servopohony – údržba, oprava, prevíjanie ME10300 2.11.2013 10.9.2019
Transformátory – údržba, oprava ME70300 2.11.2013 10.9.2019
Generátory a alternátory - údržba, oprava ME10700 6.9.2014 10.9.2019
Parné turbíny - údržba, oprava MM21200 4.11.2014 10.9.2019
Monitorovanie v oblasti životného prostredia SPS2200 8.11.2014 10.9.2019
Čistenie životného prostredia SP30100 8.11.2014 10.9.2019
Služby požiarnej ochrany SL91000 22.11.2014 10.9.2019
Čistenie priemyselné a umývanie MM30200 24.1.2015 10.9.2019
Čerpadlá – údržba a oprava MM21000 14.3.2015 10.9.2019
Armatúry, spätné klapky - údržba, oprava MM21700 9.5.2015 10.9.2019
Systémy úpravy a mechanického čistenia vody - údržba, oprava MM22100 2.9.2015 10.9.2019
Výmurovky a žiarutechnické práce pre tepelné elektrárne LC11200 16.9.2015 10.9.2019
Elevátory a zdvíhacie zariadenia - údržba, oprava MM20800 5.10.2015 10.9.2019
PRIEMYSELNÉ ELEKTRICKÉ SYSTÉMY A SKR - INŠTALÁCIA,REKONŠTRUKCIA LE10200 3.12.2015 10.9.2019
KOMPRESORY - ÚDRŽBA, OPRAVA MM20300 3.12.2015 10.9.2019
Ochrany elektrických zariadení a systémov - údržba oprava ME10400 16.12.2015 10.9.2019
Potrubné systémy – mechanická inštalácia, rekonštrukcia LM11000 10.5.2016 10.9.2019