Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Sú investície do energetickej efektívnosti návratné?

Návratnosť je podmienená rozsahom investície a dosiahnuteľných úspor. Pričom do úspor treba počítať nie len úspory na energiách, ale aj nižšie náklady na prevádzku a údržbu, nižšie náklady na mzdy, administratívu a tiež náklady spojené s prerušovaním výroby alebo chybnou výrobou pre výpadky technológií. Pomerne rýchlo návratná je modernizácia osvetlenia napríklad v trojzmenných prevádzkach (čím dlhšie svietenie, tým vyššie úspory oproti tradičným systémom osvetlenia). Relatívne rýchle návratná je aj modernizácia zdrojov tepla, v závislosti od potreby modernizácie príslušnej infraštruktúry. Úspory treba hľadať v osvetlení, kúrení, chladení, vzduchotechnike či výrobe stlačeného vzduchu.

Sú LED skutočne o toľko úspornejšie, ako tradičné svetelné zdroje?

Áno. Ak chcete zvýšiť kvalitu osvetlenia – a tým aj kvalitu a bezpečnosť pracoviska – a zároveň znížiť spotrebu elektriny, inteligentne riadené LED systémy sú jedinou možnosťou. Pri porovnaní rovnakej hladiny osvetlenosti je úspora medzi LED a klasickou technológiou v priemysle (výbojky a fluorescenčné žiarivky) okolo 50 percent. LED technológia pritom svoju efektívnosť v porovnaní s klasickými zdrojmi ďalej zvyšuje (tzv. merný výkon [lumen/W] – viac svetla za 1 Watt). V globále míňame približne tretinu elektriny na osvetlenie. Efektívne systémy vedia dramaticky znížiť spotrebu elektriny a tým aj produkciu skleníkových plynov.