Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Oplatí sa uvažovať o úsporách energií z pohľadu celkových nákladov podniku?

Určite áno. Náklady spojené so spotrebou energií patria medzi top tri najvyššie nákladové položky vôbec. V závislosti od druhu podnikania sú v prvej trojke najvyšších nákladov ešte osobné náklady a materiál. Znižovať spotrebu energií je však často krát podstatne jednoduchšie, ako tlačiť na mzdové alebo materiálové náklady. A efektívnejšie hospodárenie s energiami okamžite zlepšuje ekonomiku podniku a konkurencieschopnosť.