Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Modernizácia predpokladá investície. Čo ak na takéto investície nemám zdroje?

Investície do opatrení energetickej efektívnosti sa dajú zaplatiť z úspor. Existuje viacero modelov, ako projekty na zníženie spotreby energií zaplatiť z úspor v prevádzkových nákladoch. Vrátane možností financovať tieto opatrenia z cudzích zdrojov.

Mám spracovaný energetický audit. Čo ďalej?

Energetický audítor navrhuje v rámci auditu opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti. Vychádza pritom zo zistení počas výkonu auditu. Opatrenia môžu byť nízko až beznákladové, nákladné až veľmi nákladné s dlhšími návratnosťami. Medzi beznákladové opatrenia patrí napríklad dohovor zamestnancom vypínať osvetlenie, poriadne zatvárať kohútiky vodovodov alebo dbať na zatváranie dverí a okien počas vykurovacej sezóny. Zavedenie takýchto opatrení je v záujme každého podnikateľa a nepotrebuje na ich implementáciu odbornú pomoc. Majú okamžitý efekt a sú jednoduché zamerané viac na zmenu návykov zamestnancov, ktorí by mali byť vedení k neplytvaniu s energiami. S technicko-ekonomickým vyhodnotením navrhovaných opatrení, ich prispôsobeniu reálnym potrebám a možnostiam podniku a s ich implementáciou pomôžu všetkým záujemcom o znižovanie nákladov pomôžu experti Slovenských elektrární.