Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Kde ešte s LED osvetlením ušetrím okrem spotrebovanej elektriny alebo lacnejšej údržbe?

Spoľahlivé a efektívne osvetlenie nešetrí len spotrebu či emisie skleníkových plynov, ale zároveň zvyšuje bezpečnosť a kvalitu pracoviska. Vplyv osvetlenia na pracovnú aktivitu je nezanedbateľný, zvyšuje produktivitu práce, znižuje nehody na pracovisku a počet vyrobených nepodarkov. Spoľahlivý systém tiež znižuje celkový počet neproduktívnych dní v dôsledku servisných odstávok. Toto všetko má pozitívny vplyv na ziskovosť podniku. Znížená spotreba LED tiež zvyšuje dostupnú rezervu záložného zdroja pre iné technológie. S novým osvetlením v  súlade s požiadavkami normy nehrozia pokuty od kompetentných úradov a problémy spojené so zhoršujúcim sa zdravotným stavom zamestnancov.

Kedy sa mi investícia za LED vráti?

Najvplyvnejším faktorom pri výpočte návratnosti investície do LED systému je celkový počet hodín svietenia – čím viac hodín denne systém svieti, o to vyššia je elektrická úspora oproti pôvodnej sústave. V závislosti od rozsahu investície sú LED systémy pri viac ako 8 hodinovom svietení denne návratné do 2 – 5 rokov.

Kde všade môžem použiť LED svietidlo?

LED systémy sú dnes prakticky využiteľné vo všetkých priemyselných oblastiach. Vzhľadom na potrebu lepšieho odvodu tepla zo svetelného zdroja treba inštaláciu LED do priestorov s vysokou teplotou dobre zvážiť a ešte lepšie naprojektovať.