Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Ako najlepšie znižovať spotrebu energií?

Najjednoduchšia odpoveď je vymeniť staré „spotrebiče“ za nové a efektívne. V skutočnosti to nie je takéto jednoduché, treba zvažovať objektívne podmienky každej prevádzky. Nie je to však ani nič nerealizovateľné. Základným predpokladom úspešného a udržateľného zvyšovania efektívnosti je existencia energetického auditu (nemusí byť v zmysle zákona, ak prevádzka nespadá pod zákonný limit).

Aké reálne úspory sa dajú dosiahnuť?

Záleží od rozsahu a typu vybraných opatrení. Napríklad nové moderné LED osvetlenie dokáže v menej náročných prevádzkach (logistika, elektrotechnika, strojárstvo) usporiť v porovnaní s tradičnou technológiou aj 50 a viac percent elektriny. Viaceré technológie produkujú dostatok odpadového tepla, ktoré sa dá využiť na dokurovanie priestorov alebo prípravu teplej úžitkovej vody. Všetky opatrenia sa dajú na mieru pripraviť pre konkrétneho klienta v jeho konkrétnych podmienkach.

Ako sa dá zabezpečiť udržateľnosť realizovaných opatrení a znižovania spotreby energií?

Meranie, riadenie a vyhodnocovanie spotreby energií je najlepší spôsob ako systematicky optimalizovať a zvyšovať celkovú energetickú efektívnosť a udržateľne dosahovať úspory na spotrebe energií a prevádzkových nákladoch.