Fakturácia

Elektronické doručovanie faktúr

Pre uzatvorenie Dohody o elektronickom doručovaní faktúr dodávateľ vyplní v .pdf formulári (na stiahnutie nižšie) svoje údaje ako obchodné meno, sídlo, identifikačne údaje a e-mail alebo e-maily, z ktorého resp. z ktorých bude elektronicky doručovať faktúry. Sken podpísanej dohody pošle dodávateľ na e-mailovú adresu faktury@seas.sk alebo pošle poštou podpísaný dokument na adresu:

Slovenské elektrárne, a.s.

Závod Atómové elektrárne Mochovce
Odbor fakturácie
P.O.BOX 11
935 39 Mochovce

Po podpísaní dohody zo strany SE, a. s., bude dodávateľovi naspäť doručená dohoda elektronicky alebo poštou na jeho korešpondenčnú adresu. Následne, po obdržaní obojstranne podpísanej dohody môže dodávateľ začať doručovať faktúry na e-mailovú adresu uvedenú v dohode.

V prípade otázok nás kontaktujte

Ak ste naším dodávateľom a ste presvedčený, že evidujete faktúru po splatnosti, alebo máte iné otázky súvisiace s fakturáciou Slovenským elektrárňam, a.s., prosíme, pošlite nám správu cez tento online formulár.

Otázky a urgencie k faktúram zaslaným Slovenským elektrárňam

?
?
?
?
?
?
 
?