Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., má pätnásť členov. Dozornej rade predsedá jej predseda, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Funkciu predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady zastávajú:

Elisabetta Barberi, nominant Slovak Power Holding B.V.
predsedníčka

Peter Hajduček, nominant Slovenskej republiky
podpredseda

 

Členovia:

Stefano Checchi, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Bohumil Kratochvíl
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Jiří Feist
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Pavel Janík
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Jan Stříteský
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Maria Antonietta Giannelli, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Giuseppe Ferrara, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Boris Balog, člen, nominant Slovenskej republiky
Ján Topoľovský, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Ľudovít Hacaj, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Zdenek Turian, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Jozef Ondrejíček, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Stanislav Kysel, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 28. februáru 2020)