Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., má pätnásť členov. Dozornej rade predsedá jej predseda, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Funkciu predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady zastávajú:

Jiří Feist, nominant Slovak Power Holding B.V.
predseda

Ivan Šramko, nominant Slovenskej republiky
podpredseda

 

Členovia:

Eduard Veselovský, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Stefano Checchi
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Bohumil Kratochvíl
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Stefania Guerrieri
, členka, nominantka Slovak Power Holding B.V.
Pavel Janík
, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Maria Antonietta Giannelli, členka, nominantka Slovak Power Holding B.V.
Giuseppe Ferrara, člen, nominant Slovak Power Holding B.V.
Jozef Tischler, člen, nominant Slovenskej republiky
Ján Topoľovský, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Zdenek Turian, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Lukáš Bačkády, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti
Oľga Beckerová, členka, zvolená zamestnancami spoločnosti
Ondrej Márföldi, člen, zvolený zamestnancami spoločnosti

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 1. decembru 2021)