Dodávatelia

 

Registrácia dodávateľov do systémov pre obstarávanie alebo odpredaj je možná cez Eranet alebo Proebiz. 

Eranet

Eranet je systém na podporu riadenia obstarávaní a slúži aj na kvalifikáciu dodávateľov na vyhlásené kvalifikačné systémy. Kvalifikovať sa na našom portáli môžete priamo v Eranete 

 

Proebiz

Proebiz je e-aukčný systém. Registrácia údajov dodávateľov a odberateľov pre tender systém Proebiz prebieha priamo v tomto systéme. Registrovať sa je možné k hociktorému tendru v zozname prebiehajúcich tendrov. Zoznam prebiehajúcich tendrov je spoločný pre obstarávanie aj odpredaj.