Dodávateľský portál

PortalOne je globálnym a jedinečným prístupovým bodom registrácie dodávateľov do systémov obstarávania pre všetkých dodávateľov skupiny Enel.Hlavným zámerom zavedenia portálu pre dodávateľov je zjednodušiť komunikáciu s dodávateľmi a zlepšiť ich informovanosť za účelom zabezpečenia čo možno najvyššej miery transparentnosti.

Portál je prístupný len pre zaregistrovaných dodávateľov. Registrácia je poskytovaná zdarma. Zaregistrovať sa na našom portáli môžete kliknutím na nižšie uvedený link:

myHome PortalOne na stránkach Globálneho obstarávania

Pozn: Kedže je nová prihlasovacia stránka portálu, ktorá zatiaľ nie je v slovenčine, tak sa v prípade problémov môžete obrátiť na náš Helpdesk (02 5866 2001). 

Na portáli sa nachádza niekoľko oblasti informácií, hlavne:

  • Registrácia/kvalifikácia slúži na registráciu ("scouting") alebo na kvalifikáciu pre Vami vybrané materiálové skupiny, spôsob závisí od nastavenia vybranej materiálovej skupiny. Na kvalifikáciu sa vyhlasuje kvalifikačný systém. Registrácia aj kvalifikácia pre SE je poskytovaná zdarma, v niektorých prípadoch medzinárodnej kvalifikácie môže byť spoplatnená. Pokiaľ chcete o materiálových skupinách vedieť viac, pozrite si zoznam materiálových skupín.
  • Identifikačné údaje slúži na zobrazenie alebo zmenu identifikačných údajov o spoločnosti, vrátane spravovania prístupu pre ďalších užívateľov.
  • On line tendre slúži na vstup do Tender systému k súťažiam, v ktorých môžete predložiť ponuku.
  • Hodnotenie plnenia slúži na zobrazenie výsledkov hodnotenia plnenia zmlúv podľa jednotlivých komodít.

V prípade, že Vaša spoločnosť nie je zaregistrovaná na portáli myHome, je potrebné najskôr sa zaregistrovať. Ak Vaša spoločnosť už je zaregistrovaná, je možné k nej zaregistrovať ďalšie kontaktné osoby, pretože každá spoločnosť môže mať pridelených viac používateľských účtov, každý s vlastným prihlasovacím menom a heslom.

Keďže sa registrujete ako nový dodávateľ, počas registrácie bude potrebné akceptovať Pravidlá elektronického obstarávania, ktoré potvrdíte priamo v myHome v časti „Hlavný používateľ“.

Počas registrácie na portáli je potrebné vybrať zo zoznamu materiálových skupín tú materiálovú skupinu, pre ktorú máte záujem byť dodávateľom pre Slovenské elektrárne, a.s., prípadne tú materiálovú skupinu, na ktorú je súťaž zverejnená (uvedená v stĺpci „Komodita“ v zozname zverejnených súťaží pri tej súťaži, v ktorej sa chcete zúčastniť) a vybrať krajinu záujmu, t.j. Slovenské elektrárne. Výber krajiny je dôležitý, pretože portál je spoločný pre všetkých členov skupiny Enel.

Po úspešnej registrácii na portáli je dodávateľ zaradený do Zoznamu dodávateľov SE.

V prípade otázok na portál myHome môžete kontaktovať Helpdesk: +421 2 5866 2001.

V prípade, že na portáli už ste zaregistrovaní:

  • skontrolujte zoznam materiálových skupín a stav ich registrácie/kvalifikácie na portáli v časti Registrácia/kvalifikácia. Pokiaľ nie ste registrovaní/kvalifikovaní pre tú materiálovú skupinu, na ktorú je súťaž zverejnená (uvedená v stĺpci „Komodita“ v zozname zverejnených súťaží pri tej k súťaži, v ktorej sa chcete zúčastniť), predložte cez portál novú žiadosť o registráciu/kvalifikáciu k uvedenej materiálovej skupine.
  • skontrolujte aktuálnosť vašich údajov uvedených na Portáli a v prípade potreby ich aktualizujte. Ak požadujete rolu Hlavného používateľa prideliť inej osobe, požiadajte o to priamo v myHome.

V prípade otázok na portál myHome môžete kontaktovať Helpdesk: +421 2 5866 2001.

Slovenské elektrárne pre riadenie on-line súťaží používajú systém Ariba Spend Management (Tender systém), ktorý pre ne pripravila spoločnosť ENEL. Cieľom zavedenia systému je zvýšenie prehľadnosti a transparentnosti v procese obstarávania.

Do systému Ariba sa prihlasuje prostredníctvom portálu myHome.

Slovenské elektrárne umožnia použitie Tender systému všetkým dodávateľom, ktorí súhlasia s pravidlami elektronického obstarávania. Pravidlá elektronického obstarávania sú dostupné na portáli myHome.