Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Výroba elektriny v štandardne bežne obchodovanom na trhu

Na trhu sa bežne obchodujú štandardizované produkty (konštanta dodávka elektriny počas istého časového obdobia, napr. Cal ’15 je produkt konštantnej dodávky elektriny počas celého kalendárneho roka 2015 ). VE Gabčíkovo, napríklad, takúto konštantnú výrobu neposkytuje, keďže ide o vodný zdroj, ktorého výroba závisí od rôznych podmienok.