Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vykonáva svoje poslanie na základe zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a to prostredníctvom určovania cien a podmienok ich uplatňovania v sieťových odvetviach a podmienok vykonávania regulovaných činností.