Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR. Spoločnosť je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, vyrovnanú elektricko-energetickú bilanciu, zabezpečuje tranzit, export a import elektriny pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia.