Všetky A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Referenčná cena elektriny

Referenčná cena elektriny v tomto prípade predstavuje priemer ceny produktu dodávky elektriny na nasledujúci kalendárny rok, tzn. cena produktu dodávky CAL ‘15 počas roka 2014, a pod.