BOZP a OPP

Sekcia BOZP a OPP

Je to sekcia, kde sú dodávateľom  online k dispozícii informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi  (OPP) a vybraná platná procesná dokumentácia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.

 Do sekcie sme implementovali jednoduchý filter, umožňujúci registrovanému používateľovi jednoduchšie nájsť požadovaný dokument, informácie – kľúč vyhľadávania môže byť napr. miesto plnenia prác, dodávky v jednotlivej lokalite, typ dokumentu, resp. jeho názov, dátum jeho vloženia do tejto sekcie.

 

Kde sa sekcia nachádza?

Sekcia je vytvorená v systéme pre obstarávanie a pre kvalifikáciu dodávateľov Eranet. Sekcia je prístupná až po prihlásení, t.j. zadaní prístupového mena a hesla. 

 Zriadením tejto sekcie dávame nám aj našim dodávateľom do rúk nástroj, ktorý nám spoločne pomôže lepšie a operatívnejšie komunikovať témy bezpečnosti, bezpečného prístupu, dobrej praxe a aktuálne informovať o požiadavkách a pravidlách v oblasti BOZP a OPP pre výkon prác našich dodávateľov.