Aurel Stodola Award

Aurel Stodola Awards Ceremony (2019)

Aurel Stodola Awards 2019 Ceremony

In 2019, the Aurel Stodola Award saw students competing for 12th year of the contest. Slovenské elektrárne awarded three university students for their graduation thesis focused on energy and power generation.

Heads of departments from all technical universities across Slovakia submitted the Aurel Stodola Award candidates' papers to a Committee of experts from the energy sector. The awarded students receive their awards in November, during the Science and Technology Week.

Slovenské elektrárne promotes education, science and research in cooperation with the Slovak Technical University following the Memorandum on Strategic and Long-term Cooperation signed between the Company and the University in 2007.

História

Každoročné udeľovanie cien Aurela Stodolu za vynikajúce bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky je súčasťou širšieho konceptu Energia pre vzdelanie.

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007 – pri príležitosti 70. výročia Slovenskej technickej univerzity (STU).

Hlavným cieľom spolupráce je zvýšiť záujem mladých o štúdium technických smerov a zvýšenie kvality výučby, jej adresnosti a prepojeniu s praxou.

 • Bronislava Púčeková for her bachelor thesis on Perspective ways of RES accumulation.
 • Vladimír Kohan for his diploma thesis on Utilization of FACTS devices for improvement of dynamic stability of power system.
 • Jozef Zuščak for his dissertation thesis Design of wind power plant for island system.

The committee awarded the prize to:

 • Mr. Jozef Bendík for his doctoral thesis Electromagnetic fields of overhead power lines
 • Mr. Dávid Bednár for his diploma thesis Gamma effective dose rates calculations in the nuclear facilities decommissioning
 • Mr. Marek Širanec for his diploma thesis Impacts on cross-border transmissions between SK-HU after the completion of the new 400 kV transmission lines
 • Ms. Barbora Botková for her bachelor thesis Fuel cycle analysis to optimize the operation of nuclear power plants

The committee awarded the prize to:

 • Mr. Miroslav Mikita for his doctoral thesis Research of cooperation of renewable sources in distribution network
 • Mr. Ján Kišeľa for his diploma thesis Design of a regulation power supply for HV test transformer
 • Mr. Peter Capcara for his bachelor thesis Accumulation of electricity

V roku 2016 sa do súťaže o Cenu Aurela Stodolu zapojilo 40 študentov so svojimi bakalárskymi, diplomovými, dizertačnými a ŠVOČ prácami z oblasti energetiky. Komisia zložená z profesorov zo slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární v r. 2016 udelila ceny takto:

Dizertačné práce

 • Štefan Čerba z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STUBA) za prácu Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora
 • Matúš Kováč z FEI STUBA za prácu Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy

Diplomové práce

 • Jakub Januška z FEI STUBA za prácu Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV
 • Róbert Ješko z FEI STUBA za prácu Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440

Bakalárske práce

 • Jakub Slávik z FEI STUBA za prácu Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov
 • Marek Širanec z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za prácu Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení

Cena za najlepšiu ŠVOČ prácu v tomto roku nebola udelená.

Doctoral thesis

 • Mr. Andrej Slimák for his doctoral thesis Melting of contaminated metallic materials in the process of the decommissioning of nuclear installations
 • Mr. Branislav Vrban for his doctoral thesis Advanced fast neutron reactors

Diploma thesis

 • Mr. Tomáš Motyka for his diploma thesis Design of small hydropower plant
 • Mr. Jozef Bendík for his diploma thesis Electromagnetic fields of high voltage power transmission lines, their exposure limits on residents and the consequences to design of a power transmission line

Bachelor thesis

 • Mr. Bystrík Boriščák for his bachelor thesis Comparison of photovoltaic and solar thermal systems for water heating for the house;

Awards for scientific activity papers

 • Mr. Maroš Filčák for his paper Fluid catalytic cracking unit (FCC)
 • Mr. Martin Jajcay for his paper Superhydrophobicity
 • Mr. Milan Jurčo for his paper Measurement of diffused radiation in the area of radiotherapy linear electron accelerators and proton synchrotron and their mutual comparison

Following careful assessments of the works presented in the year 2014, the Committee has decided to award:

 • Mr. Miroslav Dubovský for his doctoral thesis on the topic Quality of electric energy in distribution system;
 • Mr. Gabriel Krescanko for his diploma thesis on the topic Electrical grid simulation in MODES program;
 • Mr. Dušan Nižnnanský for his bachelor thesis on the topic Radiation exposure in nuclear medicine.

Aurel Stodola Awarding for the best bachelor, diploma and doctoral thesis from the energy and power generation field is a part of Slovenské elektrárne’s Energy for Education program.