Úspech v Trenčíne: Predstavujeme vám unikátne laboratórium

09/10/2020
Úspech v Trenčíne: Predstavujeme vám unikátne laboratórium
Dlhá tradícia chemicko-fyzikálneho laboratória Slovenských elektrární presahuje aj súčasnú generáciu.

Slovenské elektrárne, to nie sú len elektrikári, operátori či vedúci reaktorových blokov. Sú to aj odborníci v oblasti chémie a laboratórnych analýz z Trenčína, vďaka ktorým sú elektrárne od októbra členom Združenia slovenských skúšobní a laboratórií (Slovak Testing Laboratories Association) s oprávnením používať okrúhlu pečiatku združenia.

Po uvoľnení situácie s COVID-19 čaká energetikov veľká kontrola z asociácie laboratórií. Rekonštrukcia priestorov sídla vodných elektrární v Trenčíne, v ktorých pracuje kolektív piatich odborníčok pod vedením Lenky Pristachovej, umožnila vybaviť pracovisko špičkovými prístrojmi, napríklad dvoma plynovými a jedným kvapalinovým chromatografom.

„Presun do zrekonštruovaných priestorov našim chemičkám priniesol plnohodnotné laboratórium s potenciálom na rozširovanie. Ak k tomu pridáte človeka na správnom mieste, nadšenie z práce a hlavu plnú nápadov, úspech je zaručený. Naše laboratórium, to je ambiciózny mladý tím pod vedením skúsenej odborníčky a líderky. Odvádzajú špičkovú prácu a čo je dôležité, neustále sa „derú“ dopredu s cieľom patriť v danom odbore medzi tie najlepšie. Ďakujem im za to.“

Milan Ilčík
riaditeľ vodných elektrární
Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenský unikát

Kolegyne v Trenčíne nevykonávajú monitorovanie či diagnostiku iba pre vodné elektrárne. Od roku 2009 pomáhajú s analýzou turbínových a izolačných olejov pre Vojany a Nováky a posledné tri roky už plne realizujú analýzy olejov pre všetky elektrárne. Takáto kombinácia je v Slovenských elektrárňach aj na slovensku jedinečná, taký široký záber analýz nemajú žiadne iné laboratóriá.

Laboratórium pracuje na základe medzinárodných noriem a pracovných postupov platných pre celé vodné elektrárne. Lenka Pristachová a Silvia Németh majú medzinárodný certifikát v oblasti tribotechniky a tribodiagnostiky, postupne sa naň pripravujú aj ďalšie kolegyne.

„Každoročne sa zúčastňujeme Medzinárodných laboratórnych porovnávacích skúšok MLPSIO. Spolupracujeme aj s VUJE Križovany, s laboratóriom Orgrez Česká republika a v oblasti mazív sme v spojení s akreditovaným laboratóriom InterTriboDia s.r.o Tlmače,“ približuje množstvo spoluprác vedúca skupiny Lenka Pristachová. „Prvá lastovička sa objavila aj v poskytovaní analýz pre externé firmy, no situácia s pandémiou rozbehnuté projekty nateraz zastavila.“

Úspech, ktorý posúva ďalej

Po uvoľnení situácie s COVID-19 čaká Slovenské elektrárne veľká kontrola zo Združenia slovenských skúšobní a laboratórií (Slovak Testing Laboratories Association). Okrem formalít musia preukázať, že pracujú s potrebným prístrojovým vybavením, majú odborne vyškolený personál, zavedený systém trvalého zlepšovania, správnu laboratórnu prax a že výsledky ich práce – analýzy olejov, sú kvalitné a vierohodné.

„Dokázať, že naše prijatie bude pre združenie prínosom, je pre nás veľká výzva. Na jar v roku 2021 sa bude konať konferencia, kde sa predstavíme ostatným členom a zároveň nadviažeme spoluprácu s ďalšími laboratóriami. Získame tým nový priestor pre porovnanie sa s inými laboratóriami na Slovensku a ďalšie podnety na neustále zlepšovanie sa. Pevne verím, že týmto spôsobom získame do budúcna možnosť uchádzať sa aj o akreditáciu.“

Lenka Pristachová
vedúca skupiny chemickej kontroly
a špeciálnych laboratórnych analýz
Slovenské elektrárne, a.s.

Tu sa ich plány nekončia

Pracovníčky laboratórií sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných konferencií a odborných seminárov. V rámci neustáleho zlepšovania kvality práce v tomto roku zaviedli napríklad nové metodiky na určenie obsahu vody či kyslosti v mazacích a elektoizolačných olejoch. Aj vďaka tomu dokážu poskytnúť ucelenejší obraz o stave hlavných výrobných zariadení Slovenských elektrární.

„Snažíme sa o neustálu spoluprácu s odbornými útvarmi pri riešení problémov, pri ktorých im vieme byť nápomocné. Cieľom našej práce je hlavne spoľahlivá a bezpečná prevádzka,“ dodáva L. Pristachová. „V súčasnosti pracujeme aj na projekte vybavenia vodných elektrární elektrostatickými a mechanickými filtračnými zariadeniami pre čistenie olejov v prevádzke a naďalej sa snažíme modernizovať aj naše laboratóriá. Rodí sa aj jeden väčší projekt, ktorý zatiaľ zostáva v teoretickej rovine, no jeden nikdy nevie, kedy začne naberať reálne kontúry…“